English
English

forskningsartikkel

Allometric relationships to liver tissue concentrations of cyclic volatile methyl siloxanes in Atlantic cod

Environmental Pollution ()

https://doi.org/10.1016/j.envpol.2014.03.031

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

1 Akvaplan-niva (tidligere ansatt)

Nicholas A. Warner
Norwegian Institute for Air Research
Therese H. Nøst
Norwegian Institute for Air Research
UiT The Arctic University of Norway
Hector Andrade
Akvaplan-niva
Guttorm Christensen
Akvaplan-niva

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
18
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-12