English

forskningsartikkel

Welfare and survival of lumpfish (Cyclopterus lumpus) in Norwegian commercial Atlantic salmon (Salmo salar) production

Aquaculture ()

https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2023.739496

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

1 Akvaplan-niva (tidligere ansatt)

Lauris Boissonnot
Camilla Karlsen
Patrick Reynolds
Marthe Austad
Silje Stensby-Skjærvik
Mette Remen
Akvaplan-niva
Albert K.D. Imsland
University of Bergen
Icelandic Heart Association
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
10
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-07-23