English

forskningsartikkel

Interaction of temperature and photoperiod on male postsmolt maturation of Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Aquaculture ()

https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2023.739325

åpen tilgang

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Enrique Pino Martinez
NORCE Norwegian Research Centre
University of Bergen
Pablo Balseiro
NORCE Norwegian Research Centre
University of Bergen
Mitchell S. Fleming
University of Bergen
Sigurd O. Stefansson
University of Bergen
Birgitta Norberg
Norwegian Institute of Marine Research
Albert Kjartan Dagbjartarson Imsland
Icelandic Heart Association
University of Bergen
Sigurd O. Handeland
NORCE Norwegian Research Centre
University of Bergen
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
CC-BY
language
engelsk
full versjon
https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2023.739325
sitert (antall ganger)
4
finansiering
Norges Forskningsråd
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-05-28