English
English

forskningsartikkel

Biomarkers in flounder (Platichthys flesus): an evaluation of their use in pollution monitoring

Marine Environmental Research ()

https://doi.org/10.1016/0141-1136(95)00034-8

Forfattere

K. Hylland
Akvaplan-niva
M. Sandvik
Norwegian Veterinary Institute
J.Utne Skåre
Norwegian Veterinary Institute
J. Beyer
University of Bergen
E. Egaas
A. Goksøyr
University of Bergen

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
56
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-10