English
English

forskningsartikkel

Development of hyperspectral imaging as a bio-optical taxonomic tool for pigmented marine organisms

Organisms Diversity & Evolution ()

https://doi.org/10.1007/s13127-013-0163-1

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Ragnhild Pettersen
Norwegian University of Science and Technology
Geir Johnsen
Norwegian University of Science and Technology
Per Bruheim
Norwegian University of Science and Technology
Trygve Andreassen
Norwegian University of Science and Technology

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
28
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-10