English
English

forskningsartikkel

Long-term dispersion and availability of metals from submarine mine tailing disposal in a fjord in Arctic Norway

Environmental Science and Pollution Research ()

https://doi.org/10.1007/s11356-017-9276-y

Forfattere

2 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Kristine B. Pedersen
Akvaplan-niva
Pernille E. Jensen
Technical University of Denmark
Beata Sternal
Adam Mickiewicz University in Poznań
UiT The Arctic University of Norway
Lisbeth M. Ottosen
Technical University of Denmark
Mie Vesterskov Henning
Technical University of Denmark
Manja Marie Kudahl
Technical University of Denmark
Juho Junttila
UiT The Arctic University of Norway
Kari Skirbekk
UiT The Arctic University of Norway
Marianne Frantzen
Akvaplan-niva

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
12
finansiering
Norges Forskningsråd : 195160
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-15