English
English

forskningsartikkel

Effects of dispersed oil exposure on biomarker responses and growth in juvenile wolfish Anarhichas denticulatus

Environmental Science and Pollution Research ()

https://doi.org/10.1007/s11356-016-7359-9

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

L. Sandrini-Neto
Universidade Federal do Paraná
P. Geraudie
Akvaplan-niva
M.S. Santana
Universidade Federal do Paraná
L. Camus
Akvaplan-niva

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
7
finansiering
Norges Forskningsråd : 211291
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-03