English
English

forskningsartikkel

Impact of dispersed fuel oil on cardiac mitochondrial function in polar cod Boreogadus saida

Environmental Science and Pollution Research ()

https://doi.org/10.1007/s11356-014-2618-0

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

1 Akvaplan-niva (tidligere ansatt)

Matthieu Dussauze
Université de Bretagne Occidentale
Lionel Camus
Akvaplan-niva
Stéphane Le Floch
Centre de Documentation de Recherche et d'Expérimentation sur les Pollutions Accidentelles des Eaux
Karine Pichavant-Rafini
Université de Bretagne Occidentale
Perrine Geraudie
Akvaplan-niva
Nathalie Coquillé
Centre de Documentation de Recherche et d'Expérimentation sur les Pollutions Accidentelles des Eaux
Aline Amérand
Université de Bretagne Occidentale
Philippe Lemaire
Total (France)
Michael Theron
Université de Bretagne Occidentale

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
full versjon
https://hal.univ-brest.fr/hal-04351030/document
sitert (antall ganger)
19
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-08