English
English

forskningsartikkel

Use of a food web model to evaluate the factors responsible for high PCB fish concentrations in Lake Ellasjøen, a high Arctic Lake

Environmental Science and Pollution Research ()

https://doi.org/10.1007/s11356-008-0082-4

Forfattere

2 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Sarah B. Gewurtz
University of Toronto
Nilima Gandhi
University of Toronto
Guttorm N. Christensen
Akvaplan-niva
Anita Evenset
Akvaplan-niva
Dennis Gregor
Miriam L. Diamond
University of Toronto

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
9
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-07