English
English

forskningsartikkel

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Dated Freshwater and Marine Sediments Along the Norwegian Coast

Water, Air, & Soil Pollution ()

https://doi.org/10.1007/s11270-010-0653-0

Forfattere

2 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Ingvar Eide
Equinor (Norway)
Toril Berg
Equinor (Norway)
Bodil Thorvaldsen
Equinor (Norway)
Guttorm N. Christensen
Akvaplan-niva
Vladimir Savinov
Akvaplan-niva
Jorunn Larsen

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
23
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-13