English
English

forskningsartikkel

Some macrofaunal effects of local pollution and glacier-induced sedimentation, with indicative chemical analyses, in the sediments of two Arctic fjords

Polar Biology ()

https://doi.org/10.1007/s003000050088

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

B. Holte
Akvaplan-niva
S. Dahle
Akvaplan-niva
B. Gulliksen
UiT The Arctic University of Norway
K. Næs
Norwegian Institute for Water Research

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
0
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-13