English
English

forskningsartikkel

Some macrofaunal effects of local pollution and glacier-induced sedimentation, with indicative chemical analyses, in the sediments of two Arctic fjords

Polar Biology ()

https://doi.org/10.1007/bf02329051

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

B. Holte
Akvaplan-niva
S. Dahle
Akvaplan-niva
B. Gulliksen
UiT The Arctic University of Norway
K. Næs
Norwegian Institute for Water Research

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
69
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-09