English
English

Hovedkontor

Akvaplan-niva
Framsenteret, Postbox 6606, Stakkevollan, 9296 Tromsø, Norway
Besøksadresse
Framsenteret, 9296 Tromsø, Norway (Google kart)
Faktura
Fakturering
Telefon
+47 77 75 03 00
E-post
info@akvaplan.niva.no

Organisasjons-ID

Organisasjonsnummer
937375158
ROR ID:
https://ror.org/03nrps502

Kontor

 • Alta
 • Bergen
 • Bodø
 • Oslo
 • Reykjavík
 • Ski
 • Stord
 • Tromsø
 • Trondheim
 • Vesterålen
 • Følg oss