English
English
MS Louise

Båten har 2 linehalere (300 kg kapasitet) og nokk (1 tonn kapasitet). Båten er innredet med vaskestasjon for bunnprøver. MS Louise har videre en DP (dynamisk posisjonering) som holder båten i fast posisjon under prøvetaking. Dette bidrar til å effektivisere arbeidet om bord. MS Louise har tilstrekkelig dekksplass og løfteutstyr som bidrar til at båten kan fungere som en plattform for eksempelvis ROV-undersøkelse og bunnkartlegging.

Fartøyet har høy marsjfart (28) knop), og også effektiviserer gjennomføring av oppdrag og gir båten en meget god rekkevidde. MS Louise er klassifisert for fartsområde 5 – Liten kystfart. Dette betyr at båten kan nå alle lokaliteter som ligger innenfor 20 nautiske mil fra grunnlinjen, i praksis vil dette si at fartøyet er godkjent for bruk på alle dagens lokaliteter for oppdrett langs norskekysten. Båten er utstyrt med påkrevet sikkerhetsutstyr og navigasjonsmidler, og føres av personell med de nødvendige kvalifikasjoner.

Under dekk finner man 2 Iveco motorer med 430 hk og Doen waterjet system. ROV som anvendes på fartøyet er en Argus Mini og ekoloddet som tas i bruk til bunnkartlegging er Kongsberg EM2040P MKII.