Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Grenseløs plast

Grenseløs plast

18 January 2018 press release

Plast i havet kjenner ingen grenser. Plast er et komplekst problem med sosiale, økonomiske og miljømessige dimensjoner. Det finnes ingen enkel løsning på plastproblemet. Plast i mange ulike former er tilstede i miljøet over hele verden, inkludert i Arktis hvor det kan utgjøre en trussel mot biodiversitet, fiskeriene, oppdrettsnæringen, reiselivet og ikke minst befolkningens helse.

Vår manglende evne til å regulere bruken av plast samt håndtering av plastsøppel utgjør en av våre største globale miljøutfordringer og det er positivt at temaet makro – og mikroplast var sentralt i en resolusjon på fjorårets FN samling i Nairobi. Geografisk så er det langt fra Nairobi til Arktis men når det gjelder plast så er vi i same båt. Kombinasjonen av klimaendring, miljøgifter og plast kan ha uante negative effekter på økosystemene og befolkningen i nord.

Forskningen på plast har økt de senere årene og forskere har i kjølvannet av dette gitt uttrykk for en økende bekymring for effekter fra plast i nord. Dette har vært utgangspunktet for politiske prosesser og føre var tiltak. Til tross for dette er det et skrikende behov for en dypere kunnskap om plast problemet. Mer forskning og nyansering er nødvendig for å utvikle mer målrettede tiltak. Dette er bakgrunnen for et side-arrangement under årets Arctic Frontiers i Tromsø hvor målsettingen er økt dialog mellom beslutningstakere, forvaltningen og forskningsmiljøene på tematikken plast i Arktis. Viktige spørsmål er: Hva vet vi allerede og hvor er det fortsatt kunnskapshull?Møtet, som er finansiert av Framsenteret, er arrangert av Akvaplan-niva, NILU, NIVA og GRID-Arendal.