Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Ledig stilling samfunnsviter/Available position social scientist (AVSLUTTET)

Ledig stilling samfunnsviter/Available position social scientist (AVSLUTTET)

20 February 2020 news

Store globale endringer krever ny tverrfaglig kunnskap og bærekraftige løsninger. Vi ønsker å styrke vår samfunnsvitenskapelige kompetanse for å kunne jobbe mer tverrfaglig med problemstillinger knyttet til utnytting og forvaltning av akvatiske naturressurser i nord. Gjennom vår forskning og rådgivning er vi viktige premissleverandører for forvaltning og næringsliv med tanke på å redusere miljøproblemer og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Søknadsfrist:15.03.2020


Arbeidsoppgaver
 • Initiere og utvikle nye prosjekter i dialog med kunder, brukere og forskningskollegaer, internt og eksternt
 • Lede tverrfaglige forskningsprosjekter
 • Arbeide på en integrert måte på tvers av avdelinger med Akvaplan-niva's forskere som hovedsakelig har sin bakgrunn fra ulike naturvitenskapelige fagområder
 • Prosjektutforming og søknadsskriving, fortrinnsvis tverrfaglig
 • Prosjektledelse
 • Databehandling og rapportering/publisering
 • Nettverksbygging
Kvalifikasjoner
 • PhD og erfaring innen ett eller flere av følgende fagområder: miljøstyring, miljø-/ressursøkonomi, statsvitenskap, politisk økologi eller verdsetting av økosystemtjenester
 • Dokumentert erfaring med vitenskapelig publisering
 • Dokumentert erfaring med utvikling, finansiering og koordinering av tverrfaglige og anvendte forsknings- og innovasjonsprosjekter
 • Relevant erfaring utenfor akademisk sektor er en fordel, men ikke et krav
 • Språk: Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk er et krav. Gode norskkunnskaper er en fordel
Personlige egenskaper
 • Vi søker en fleksibel kandidat som har evne til å jobbe variert
 • Strukturert og med god gjennomføringsevne
 • Evne til å ta initiativ og jobbe selvstending
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kommersiell forståelse og evne til å skape nye prosjektmuligheter
Vi tilbyr
 • Jobb i et utviklingsorientert og ekspanderende forskningsbasert selskap
 • Teamarbeid med dyktige kollegaer i et internasjonalt forsknings- og rådgivermiljø
 • Et godt og kreativt arbeidsmiljø
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud

ENGLISH

With global change follows the need for interdisciplinary knowledge-building to support an innovative and sustainable future. We work to build our competencies in the social sciences to work interdisciplinary on aspects related to the utilization and management of aquatic resources in the north. Through our research and consultancy projects we provide knowledge for government authorities and industries in their efforts to reduce environmental impact and forward a sustainable societal development.

Application deadline: 15/03/2020
Job description
 • Initiate projects in dialogue with funding sources, clients, users and colleagues, internally and externally
 • Lead interdisciplinary projects
 • Cooperate on interdisciplinary projects with researchers from different Akvaplan-niva departments who mainly have their education from the natural sciences
 • Design of interdisciplinary projects and writing applications
 • Project management
 • Data management and reporting
 • Science communication (scientifically and popular dissemination)
 • Networking
Qualifications
 • PhD and experience in one or more of the following disciplines: environmental governance, environmental/resource economics, political science, political ecology or ecosystem services valuation
 • Strong record of academic publishing
 • Experience with project development and acquisition and coordination of interdisciplinary research and/or innovation projects
 • Relevant non-academic experience from government, industry or NGO’s is an advantage
 • Language: Good oral and writing skills in English is required. Good Norwegian skills is an advantage
Personal qualifications
 • Flexible with the ability to multi-task
 • Structured and with implementation ability
 • Self-motivated and works independently
 • Good cooperation and communications skills
 • Ability to create new research opportunities for clients in both the public and private sector
Akvaplan-niva offers
 • Exciting tasks in a leading and expanding research institute that focuses on issues of societal relevance
 • Teamwork with highly experienced colleagues in an international research and advisory services environment
 • A stimulating and creative work environment
 • Excellent benefits and flexible working hours