Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

​Akvaplan-niva bidrar til lansering av UN Global Compact initiativ "Bærekraftig business i Arktis"

​Akvaplan-niva bidrar til lansering av UN Global Compact initiativ "Bærekraftig business i Arktis"

3 November 2020 news

I en nylig pressmelding, annonserte Administrerende direktør ved Akvaplan-niva, Merete Kristiansen, om selskapets beslutning om deltakelse i United Nations Global Compact Norge. "Gjennom vår brede kompetanse vil Akvaplan-niva bidra til en mer rettferdig og bærekraftig verden og vi ser gjennom dette at vi samtidig kan bidra til United Nations Global Compact sine målsettinger", uttalte Kristiansen.

14. oktober lanserte United Nations Global Compact Norge initiativet "Bærekraftig business i Arktis". Det er et bedriftsforum med fokus på bærekraft og innovasjon i regionens næringsliv, på tvers av bransjer og sektorer. Forskningssjef ved Akvaplan-niva, JoLynn Carroll, deltok i lanseringsarrangement og holdt et foredrag om bærekraft i Arktis fra sitt forskningsperspektiv. Her nevnte hun blant annet Norges lange og verdifulle historie som forskningsbasert nasjon hvor forskning kontinuerlig har støttet næringsutviklingen i landet.

For å oppnå FN's bærekraftsmål innen 2030 er det mest aktuelt å prioritere anvendt forskning som har en tidshorisont på mellom 1 til 10 år, sier Carroll. Fra et arktisk ståsted påpekte Carroll videre betydningen av nordnorsk diversitet som kunnskapsnav i en bærekraftig verdiskaping i Nordområdene. Med noen eksempler fra Akvaplan-niva's brede prosjektportefølje, synliggjorde Carroll hvordan forskning kan utgjøre en viktig kilde til å løse bærekraftsutfordringer i Nordområdene/Arktis. Hun fastholdt at samarbeid mellom forskningsmiljøene og næringslivet er avgjørende for å løse fremtidige utfordringer. Akvaplan-niva anvender praktisk erfaring fra arbeide med rådgivning og forskning i dialog med næringsaktører og bedriften bidrar gjennom dette til utviklingen av anvendbare løsninger for næringslivet.

Arktis er en region preget av ekstremvær og klimaendringer og området har stor geopolitisk betydning. Samtidig er dette en region med store vekstmuligheter som kan ha betydning for oppnåelse av noen av FN's bærekraftsmål. Norges nordområder og Arktis kan blir et utstillingsvindu for "beste praksis'" i bærekraftsoppnåelse for hele verden i en kontekst hvor næringslivet er en sterk bidragsyter. Samtidig kan regionen bli et utstillingsvindu for hvordan bærekraft kan utgjøre en drivkraft for økt næringsvirksomhet, verdiskapning og derigjennom nye arbeidsplasser i Nord-Norge.

Bærekraft Arktis Akvaplan-niva_JoLynn Carroll.pdf