Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Akvaplan-niva bidrag til miljøovervåking på Svalbard og Jan Mayen

Akvaplan-niva bidrag til miljøovervåking på Svalbard og Jan Mayen

2 September 2016 news

MOSJ (Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen), som ble etablert i 1990, er en del av den statlige miljøovervåkningen i Norge og drives av Norsk Polarinstitutt. Gjennom MOSJ overvåkes miljøtilstanden på Svalbard og Jan Mayen på områder som klima, miljøgifter, fangst og strandsøppel. Akvaplan-niva har i år levert data til MOSJ på miljøgifter i røye i tre innsjøer på Svalbard. Disse er Ellasjøen og Laksvatn (på Bjørnøya) og Richardvatn nord på Svalbard. Prøvetakingen er gjennomført på røye og sediment. Gjennom en sedimentkjerne fra Ellasjøen på Bjørnøya har vi fått informasjon om utviklingen av innhold av miljøgifter over tid (sediment fungerer som et arkiv over deponering av miljøgifter). Gjennom denne datainnsamlingen fant man høye miljøgiftverdier for Ellasjøen. Dette antas å ha sammenheng med at det er mye sjøfugl som hekker i området og at disse bringer med seg miljøgifter fra havet. Man fant også høye verdier av kvikksølv her, dette til tross for stort fokus på regulering og begrensing av utslipp i de senere årene. I Rickardvatn og Laksvatn fant men en lave konsentrasjoner av miljøgifter. Ut fra sedimentkjernen fra Ellasjøen ser man stort innslag av miljøgifter fram til 2000 og så etter dette en gradvis nedgang.

Involverte forskere/rådgivere på Akvaplan-niva har vært Guttorm Christensen, Anita Evenset, Jenny Bytingsvik og Kjetil Sagerup. For mer informasjon kontakt Kjetil Sagerup. 

Se også link til nyhetssak på MOSJ under "Ressurslinker".