Norsk
This page is only available in Norwegian

Ledige akvatekniker stillinger på Akvaplan-niva

Tareproduksjon på Akvaplan-niva's forskningsstasjon (Foto: Trude Borch/Akvaplan-niva).

Ledige akvatekniker stillinger på Akvaplan-niva

Tareproduksjon på Akvaplan-niva's forskningsstasjon (Foto: Trude Borch/Akvaplan-niva).

20 November 2023 news

Akvaplan-niva har bygget en helt ny forskningsstasjon på Kraknes som er tilrettelagt for forskning, pilotering og kommersialisering av nye marine arter. Vår nye forskningsstasjon har konsesjon for mer enn 130 arter. Forskningsstasjonen er konstruert med søkelys på fleksibilitet som gir store muligheter for innovasjon, utprøving av ulike produksjonskonsepter, optimalisering og oppskalering av produksjonsprotokoller for nye marine oppdrettsarter.

Vi har behov for å styrke teamet vårt med to akvateknikere for drift og oppfølging av våre produksjon- og forsøksaktiviteter.

Arbeidsoppgaver
 • Daglig røkting av fisk og andre forsøksorganismer
 • Registrering og innrapporteringer i henhold til sjekklister på daglig ettersyn og andre prosedyrer.
 • Delta i daglig drift og vedlikehold av anlegg i henhold til internkontroll- og kvalitetssikringsrutiner
 • Delta i planlegging og klargjøring av forsøksoppsett
 • Jobbe for god dyrevelferd
 • Helgeturnus i forbindelse med yngelproduksjon må påberegnes

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev innen akvakultur eller annen relevant utdannelse/realkompetanse fra akvakultur.
 • Erfaring fra tilsvarende landanlegg eller marinfiskproduksjon vil telle positivt
 • Må beherske norsk.

Personlige egenskaper

 • Trives med rutinearbeid
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Praktisk anlagt
 • Pålitelig
 • Gode samarbeidsegenskaper.

Vi tilbyr

 • Nye og moderne arbeidsfasiliteter
 • Teamarbeid med dyktige kollegaer i et internasjonalt forsknings- og rådgivningsmiljø
 • Et godt og kreativt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger

Tjenestested: Kraknes, Kvaløya (Tromsø)

Søknadsfrist: 03.12.2023

Marianne Frantzen
Department Director Analytical Laboratories and Infrastructure
Management
Tromsø