Norsk
This page is only available in Norwegian

AcuLice - effekter på sjøpattedyr fra lydbehandling mot lakselus

Prosjektet skal studere effekter på sjøpattedyr, her nise.

AcuLice - effekter på sjøpattedyr fra lydbehandling mot lakselus

Prosjektet skal studere effekter på sjøpattedyr, her nise.

8 January 2021 news

Akvaplan-niva deltar i et delprosjekt til det større AcuLice prosjektet som ledes av Albert K. D. Imsland (Akvaplan-niva og UiB). I AcuLice studeres bruk av lavfrekvent lyd i lakselusbehandling.  AcuLice innebærer at man installerer store lavfrekvente prosjektorer ved oppdrettsanleggene. Systemet er antatt å bringe lakselusa inn i en dvaletilstand, slik at den ikke tar til seg næring og dør. Skalerte forsøk har vist at man kan oppnå en betydelig reduksjon i infeksjonsraten av lakselus, uten at det går utover dyrevelferden til laksen (Handeland et al. 2018). 

Teknologien som tas i bruk.

Man anser at effekten blir størst dersom alle anleggene i et fjordbasseng bruker systemet, og dette skal nå testes ut i stor skala av de fleste lakseoppdrettere i Hardangerfjorden i produksjonsområde 3 (PO3). Det er fortsatt ikke kjent hva slags lydpulser som brukes og ved hvilke nivåer, men lavfrekvent lyd forplanter seg langt med lav dempning. Før denne type akustiske systemer tas i bruk i stor skala av havbruksnæringen, må man derfor gjøre grundige undersøkelser av hvordan slike støykilder vil påvirke lokale forekomster av fisk, krepsdyr og pattedyr (sel og niser) (Kvadseth et al. 2020).

Kartutsnittet viser de gule området som inngår i forsøket.

I det nye delprosjektet skal vi studere effekten av AcuLice behandling på marine pattedyr Hardangerfjorden. Dette skal gjennomføres i samarbeid med partner Quiet-Oceans i Frankrike. Det nylig finansierte delprosjektet har en ramme på 1.3 millioner kroner fra Innovasjon Norge. 

Logo Quiet-Oceans

Albert K. D. Imsland
R&D Manager Aquaculture and Seafood
Management
Reykjavík

Read more