Projects: AcuLice (2019 – 2021)

This page is only available in Norwegian

AcuLice (2019 – 2021)

AcuLice technology

AcuLice (2019 – 2021)

AcuLice technology

AcuLice: Effekt av sammensatt akustisk lydbilde i sjø på lakselus

Finansiering: Fiskeri- og havbrukesnæringens forskningsfinansiering (FHF) (FHF prosjekt nr. 901567).

Prosjektledere: Albert K. D. Imsland (Akvaplan-niva) og Sigurd Handeland (UiB)

Partnere: Akvaplan-niva, Universitetet i Bergen, PO3/4-Kunnskapsinkubator.

Prosjektside FHF: https://www.fhf.no/prosjekter/...

Vitenskapelige publikasjoner:

https://www.mdpi.com/2077-1312...

  • R&D Manager
    Aquaculture and Seafood
    Management