Norsk
This page is only available in Norwegian

Økt miljøengasjement gjennom "Citizen Science"

Økt miljøengasjement gjennom "Citizen Science"

15 October 2019 news

God miljøforskning er helt avhengig av gode miljødata. Forskningsmiljøene har ofte ikke tid og ressurser til å fremskaffe informasjon eller data i det omfang som er nødvendig for å få tilstrekkelig kunnskap om miljøet. Løsningen på denne utfordringen kan være å invitere "vanlige folk" til å bidra aktivt inn i forskningsprosjekter. Dette kalles «folkeforskning» eller på engelsk «citizen science». Folkeforskning kan også sees på som formidling av forskning. I tillegg bidrar folkeforskning ofte til økt bevissthet og engasjement om miljøspørsmål hos de som deltar, de blir miljøambassadører.

Folkeforskning tas i økende grad i bruk innen miljøforskningen og stadig flere ungdommer engasjeres i dette gjennom frivillige organisasjoner eller skole. Et eksempel på dette er den nasjonale forskningskampanjen. I 2017 deltok Akvaplan-niva inn i kampanjen "Sjekk kunstgressbanen!" hvor skoleelever over hele landet samlet inn data om gummigranulat på kunstgressbaner hvor mye av granulatet som forsvinner fra fotballbanen og havner ute i miljøet. Akvaplan-niva har også anvendt folkeforskning i prosjektet Hvalid (www.hvalid.no). Her bidro lokalbefolkning og hvalsafariturister med bilder av halen på knølhvalen som har et mønster som er unikt for hvert individ. Gjennom fotografier av halene kan forskere kjenne igjen spesielle individer fra deres vandring over hele verden. Dette gir forskerne muligheten til å følge vandringen til ulike individer over lang tid. I prosjektet MALINOR, kartlegging av marint søppel i Barentshavet, bidrar cruise turister til innsamling av data om plastsøppel på land ved hjelp av en app hvor de legger inn foto av søppelet og gps koordinater for hvor søppelet ble funnet. I et nylig avsluttet prosjekt som var finansiert av Tromsø kommune bidro elever i forskerklassen ved Kongsbakken videregående skole til innsamling av data om emballasje. Forskerne i prosjektet gjennomførte to workshops med elevene hvor de fikk lære om datainnsamling, data-analyse, data-fortolkning og data visualisering. Etter dette lagde elevene film og 6 postere som ble presentert under den åpne dagen på Framsenteret i Tromsø under Forskningsdagene "Fritt Fram". Elevene bemannet også formidlingsstasjonen for prosjektet under "Fritt Fram" sammen med to lærere. Lærerne fortalte at de kunne se at elevene var veldig entusiastiske og engasjerte over å få delta til forskning og formidling på denne måten.