Tjenester: Bunndyrsanalyse

Tjenester: Bunndyrsanalyse

Akvaplan-niva tilbyr prøvetaking, opparbeiding, identifisering og rapportering av marine bløtbunnsprøver samt biologisk undersøkelse av litoral og sublitoral hardbunnsflora og hardbunnsfaunaVårt bentoslaboratorium tilbyr akkrediterte (NS-EN ISO-IEC 17025) tjenester innen opparbeiding, identifisering og faglig fortolkning av bunndyrsprøver knyttet til miljøundersøkelser og miljøovervåking, både offshore (petroleumsvirksomhet) og i kystnære områder (oppdrett, havnebasseng, utslippsområder o.l.).

PostDoc Snow Crab

2019-12-02 (engelsk)

Introduced species in Svalbard

2019-08-06 (engelsk)

​A taste for jellyfish

2018-01-02 (engelsk)