English
English

Bunndyrsanalyse

Bunndyrsanalyse

Akvaplan-niva tilbyr prøvetaking, opparbeiding, identifisering og rapportering av marine bløtbunnsprøver samt biologisk undersøkelse av litoral og sublitoral hardbunnsflora og hardbunnsfaunaVårt bentoslaboratorium tilbyr akkrediterte (NS-EN ISO-IEC 17025) tjenester innen opparbeiding, identifisering og faglig fortolkning av bunndyrsprøver knyttet til miljøundersøkelser og miljøovervåking, både offshore (petroleumsvirksomhet) og i kystnære områder (oppdrett, havnebasseng, utslippsområder o.l.).