English

Ny diett gir økt overlevelse hos flekksteinbit i oppdrett

Fremst i bildet ser vi Terese Vollstad-Giæver på UiT Norges Arktiske Universitet omkranset av familie og veiledere.

Ny diett gir økt overlevelse hos flekksteinbit i oppdrett

Fremst i bildet ser vi Terese Vollstad-Giæver på UiT Norges Arktiske Universitet omkranset av familie og veiledere.

24. juni 2024 nyhet

Flekksteinbiten (Anarhichas minor) har blitt ansett som en attraktiv kandidat for akvakultur siden 1990 tallet. Variabel overlevelse gjennom eggfasen og startfôringsperioden, har imidlertid gjort det utfordrende å produsere på det stabilt kommersielle nivå som er nødvendig for å opprettholde en etterspørsel i markedet. Stamfiskernæring har blitt identifisert som essensielt for egg og sperm kvalitet. Til tross for dette så er det ennå ikke utviklet noen artsspesifikk stamfiskdiett for flekksteinbiten.

I et nylig avsluttet masterprosjekt, ved Terese Vollstad-Giæver, Akvaplan-niva, ble det utviklet en eksperimentell diett med lavere fettinnhold og lett-fordøyelige proteinkilder og man undersøkte effekten av denne på egg-, sperm- og larvekvalitet hos flekksteinbit. En standard kommersiell marin fiskediett med høyere fettinnhold ble brukt som kontroll-fôr (high fat marine fish diet (HFD).

Flekksteinbit i kar på Akvaplan-niva sin forsknings- og innovasjonsstasjon utenfor Tromsø.

Stamfisken mottok sine respektive diettbehandlinger 2 år før gyting. Behandling med den eksperimentelle dietten resulterte i signifikant økt overlevelse gjennom eggfasen, hvor overlevelsen var korrelert til fettsyresammensetningen av egg. Ulik diettbehandling hadde lite effekt på spermkvalitet.

Overlevelsen fra inkubering til dag 50 etter klekking, økte fra 38% (kommersiell diett) til 58% (eksperimentell diett) etter stamfisken fikk ulik diettbehandling- Dette nye fôret kan representere et stort potensial for videre kommersiell produksjon av flekksteinbit.

Det gjennomførte masterprosjektet var en del av H2020 ERANET-BLUEBIO COFUND projektet BESTBROOD (https://site.nord.no/bestbrood...).