English
English

GLIDER prosjektet på Arctic Drone Event 2019

GLIDER prosjektet på Arctic Drone Event 2019

21. mai 2019 nyhet

Den 18. juni presenterer direktør ved Akvaplan-niva Salve Dahle resultater fra prosjektet med havgående droner GLIDER på Arctic Drone Event på Framsenteret i Tromsø. Bakgrunnen for arrangementet er at økt trafikk av reaktordrevne fartøy og transport av radioaktivt materiale i våre kyst- og havområder gir nye utfordringer innenfor beredskap og overvåkning. Konferansen skal belyse følgende spørsmål: Hvilke ressurser kan vi bruke dersom det skjer en hendelse eller ulykke? Kan det få konsekvenser for liv og helse, miljø, lokalsamfunn og næringsinteresser? Er kunnskapsgrunnlaget for å håndtere slike hendelser og redusere konsekvenser godt nok, og har vi de riktige verktøyene til å hjelpe oss?

PROGRAM Arctic Drone Event 2019 Tromsø
  • Seniorforsker / Fagleder digitale løsninger