English
English

Akvaplan-niva om neste generasjons havovervåking - dronearrangement på Svalbard

Salve Dahle Akvaplan-niva

Akvaplan-niva om neste generasjons havovervåking - dronearrangement på Svalbard

Salve Dahle Akvaplan-niva

5. september 2018 nyhet

18. september holder direktør ved Akvaplan-niva innlegg på en konferanse om droner på UNIS i Longyearbyen. Tema for hans innlegg er vårt prosjekt med havdroner som vi anvender i prosjektet GLIDER. Tittel : "Energy efficient AUVs: the next generation of marine environmental monitoring." Arrangementet er i regi av NITO (Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon). 

Link til programmet under. 

Akvaplan-niva om neste generasjons havovervåking - dronearrangement på Svalbard
18. september holder direktør ved Akvaplan-niva Salve Dahle innlegg på en konferanse om droner på UNIS i Longyearbyen. Tema for innlegg er miljøovervåking med havdroner i prosjektet GLIDER. Tittel : "Energy efficient AUVs: the next generation of marine environmental monitoring." Link til programmet under.