Manuell lakselustelling snart historie?

Manuell lakselustelling snart historie?

Manuell telling av lakselus er ressurskrevende, det stilles høye krav til kompetanse for at tellingen skal være nøyaktig og i tillegg så kan fisken utsettes for stress i telleprosessen. Gjennom flere prosjekter har forskere ved Akvaplan-niva og Ecotone testet om UHI (Undervanns Hyperspektral Imaging) kan være en rasjonell teknologi for telling av lakselus i oppdrett. Resultatene viser at UHI-teknologien er lovende, men at det er flere utfordringer som må løses før teknologien kan bli kommersielt tilgjengelig. Utviklingen videreføres av selskapet Ecotone.

Link til sluttrapporten fra prosjektet nedenfor. 

  • nyhet publisert 2017-04-04