Corrigendum: Four new suomilides isolated from the cyanobacterium Nostoc sp. KVJ20 and proposal of their biosynthetic origin

Frontiers in Microbiology ()

https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1221368

åpen tilgang

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Yannik K.-H. Schneider
UiT The Arctic University of Norway
Anton Liaimer
UiT The Arctic University of Norway
Johan Isaksson
UiT The Arctic University of Norway
Oda S. B. Wilhelmsen
UiT The Arctic University of Norway
Jeanette H. Andersen
UiT The Arctic University of Norway
Kine Ø. Hansen
UiT The Arctic University of Norway
Espen H. Hansen
UiT The Arctic University of Norway

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
CC-BY
language
engelsk
full versjon
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2023.1221368/pdf?isPublishedV2=False
sitert (antall ganger)
0
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2023-09-27