English
English

forskningsartikkel

Ice type matters: impacts of landfast and drift ice on body condition in a high Arctic seabird community

Frontiers in Marine Science ()

https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1326658

åpen tilgang

Forfattere

3 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Christophe Sauser
Norwegian Polar Institute
Pierre Blévin
Akvaplan-niva
Olivier Chastel
Centre d'Etudes Biologiques de Chizé
French National Centre for Scientific Research
Geir Wing Gabrielsen
Norwegian Polar Institute
Sveinn Are Hanssen
Norwegian Institute for Nature Research
Erlend Lorentzen
Norwegian Polar Institute
Børge Moe
Norwegian Institute for Nature Research
Sebastien Moreau
Norwegian Polar Institute
Kjetil Sagerup
Akvaplan-niva
Sebastien Descamps
Norwegian Polar Institute
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
CC-BY
language
engelsk
full versjon
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2024.1326658/pdf?isPublishedV2=False
sitert (antall ganger)
0
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-05-23