English
English

forskningsartikkel

Water Browning Controls Adaptation and Associated Trade-Offs in Phytoplankton Stressed by Chemical Pollution

Environmental Science & Technology ()

https://doi.org/10.1021/acs.est.0c00548

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Simone Rizzuto
Lancaster University
Jan-Erik Thrane
Norwegian Institute for Water Research
Didier L. Baho
Norwegian Institute for Water Research
Swedish University of Agricultural Sciences
Kevin C. Jones
Lancaster University
Hao Zhang
Lancaster University
Dag O. Hessen
University of Oslo
Luca Nizzetto
Norwegian Institute for Water Research
Masaryk University
Eva Leu
Akvaplan-niva
Vitenparken

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
full versjon
https://www.duo.uio.no/bitstream/10852/79953/1/Rizzuto_2020_Manuscript.pdf
sitert (antall ganger)
7
finansiering
Lancaster University
Norges Forskningsråd : 244460
Norsk Institutt for Vannforskning : 514
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-06