English
English

forskningsartikkel

The impact of submarine copper mine tailing disposal from the 1970s on Repparfjorden, northern Norway

Marine Pollution Bulletin ()

https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.04.054

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

1 Akvaplan-niva (tidligere ansatt)

Beata Sternal
UiT The Arctic University of Norway
Adam Mickiewicz University in Poznań
Juho Junttila
UiT The Arctic University of Norway
Kari Skirbekk
UiT The Arctic University of Norway
Matthias Forwick
UiT The Arctic University of Norway
JoLynn Carroll
UiT The Arctic University of Norway
Akvaplan-niva
Kristine Bondo Pedersen
Akvaplan-niva

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
full versjon
https://munin.uit.no/bitstream/10037/13989/4/article.pdf
sitert (antall ganger)
28
finansiering
Universitetet i Tromsø
Norges Forskningsråd : 195160
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-13