English
English

forskningsartikkel

Optical properties of CDOM across the Polar Front in the Barents Sea: Origin, distribution and significance

Journal of Marine Systems ()

https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2012.06.006

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Kasper Hancke
Norwegian University of Science and Technology
Erlend K. Hovland
Norwegian University of Science and Technology
Zsolt Volent
SINTEF
Ragnhild Pettersen
Norwegian University of Science and Technology
Geir Johnsen
Norwegian University of Science and Technology
Mark Moline
College of Marin
California Polytechnic State University
Egil Sakshaug
Norwegian University of Science and Technology

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
full versjon
https://findresearcher.sdu.dk/ws/files/66460976/Hancke_etal_2012_Optical_properties_of_CDOM_Origin_distribution_signnificance.pdf
sitert (antall ganger)
46
finansiering
Norges Forskningsråd
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-11