English
English

forskningsartikkel

Effects of an in situ diesel oil spill on oxidative stress in the clam Anomalocardia flexuosa

Environmental Pollution ()

https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.07.040

Forfattere

2 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

1 Akvaplan-niva (tidligere ansatt)

Adriana E. Sardi
Akvaplan-niva
UiT The Arctic University of Norway
Paul E. Renaud
Akvaplan-niva
Gisele C. Morais
Universidade Federal do Paraná
César C. Martins
Universidade Federal do Paraná
Paulo da Cunha Lana
Universidade Federal do Paraná
Lionel Camus
Akvaplan-niva
UiT The Arctic University of Norway

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
18
finansiering
Norges Forskningsråd : 233635/H30
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-10