English
English

forskningsartikkel

Wave and Current Effects on Floating Fish Farms

Journal of Marine Science and Application ()

https://doi.org/10.1007/s11804-018-0033-5

åpen tilgang

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Odd M. Faltinsen
Norwegian University of Science and Technology
Yugao Shen
Norwegian University of Science and Technology

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
CC-BY
language
engelsk
full versjon
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11804-018-0033-5.pdf
sitert (antall ganger)
29
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-11