English
English

forskningsartikkel

Exploring inter-species sensitivity to a model hydrocarbon, 2-Methylnaphtalene, using a process-based model

Environmental Science and Pollution Research ()

https://doi.org/10.1007/s11356-019-04423-8

Forfattere

2 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

2 Akvaplan-niva (tidligere ansatt)

Adriana E. Sardi
Akvaplan-niva
UiT The Arctic University of Norway
Starrlight Augustine
Akvaplan-niva
Gro H. Olsen
Akvaplan-niva
Lionel Camus
Akvaplan-niva

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
4
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-05