English

forskningsartikkel

Early detection of marine non-indigenous species on Svalbard by DNA metabarcoding of sediment

Polar Biology ()

https://doi.org/10.1007/s00300-021-02822-7

åpen tilgang

Forfattere

2 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Martine J. van den Heuvel-Greve
Anneke M. van den Brink
Sander T. Glorius
G. Arjen de Groot
Wageningen University & Research
Ivo Laros
Wageningen University & Research
Paul E. Renaud
Ragnhild Pettersen
Akvaplan-niva
Jan Marcin Węsławski
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Polish Academy of Sciences
Piotr Kuklinski
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Polish Academy of Sciences
Albertinka J. Murk
Wageningen University & Research
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
CC-BY
language
engelsk
full versjon
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00300-021-02822-7.pdf
sitert (antall ganger)
16
finansiering
Miljødirektoratet : 18087179
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-06-16