Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Akvaplan-niva åpner kontor i Bodø

Akvaplan-niva's lokaler i Bodø

Akvaplan-niva åpner kontor i Bodø

Akvaplan-niva's lokaler i Bodø

12 April 2018 press release

Akvaplan-niva AS er et forskningsbasert aksjeselskap i NIVA-gruppen (Norsk Institutt for Vannforskning). Akvaplan-niva tilbyr et bredt spekter av praktiske og kostnadseffektive løsninger for alle vanntilknyttede miljøutfordringer som miljørisikoanalyser, grunnlagsundersøkelser, konsekvensutredninger, overvåkingsprogram og beredskapsplaner. Vi arbeider også med forskning, innovasjon og rådgivning for en bærekraftig utvikling innen akvakultur.

Akvaplan-niva har 130 ansatte forskere og rådgivere. 9 av våre ansatte har bistillinger ved norske og utenlandske universitet. I tillegg til hovedkontoret i Framsenteret i Tromsø, har Akvaplan-niva kontorer i Alta, Kirkenes, Bergen, Trondheim, Oslo Reykjavik og Murmansk. Nå åpner vi også avdelingskontor i Bodø. 

Akvaplan-niva har i mange år arbeidet nært med fagmiljøene og havbruksnæringen i Nordland. Bakgrunnen for etableringen av kontor i Bodø er at vi ønsker et tettere samarbeid med kunder og andre samarbeidspartnere i Norges største havbruksfylke. 

Akvaplan-niva avdeling Bodø er ledet av seniorrådgiver Tormod Henry Skålsvik. Med seg på laget har han rådgiverne Vera Remen (tidligere Akvaplan-niva Tromsø), Gyda Wuttudal Lorås  og Stine Hermansen. 


Kontaktinformasjon Bodø-kontoret
Pakke- og besøksadresse: Sjøgata 15, 8006 Bodø

Postadresse: c/o Kunnskapsparken i Bodø, Postboks 815, 8001 Bodø

Epost: bodo@akvaplan.niva.no