Norsk
This page is only available in Norwegian

Samlet innsats mot den skumle perlesnormaneten

Perlesnormanet (Foto: Erling Svensen/Akvaplan-niva)

Samlet innsats mot den skumle perlesnormaneten

Perlesnormanet (Foto: Erling Svensen/Akvaplan-niva)

6 June 2024 press release

Maneten, som kan bli 30 meter lang, dreper millioner av fisk med hvert angrep og man vet aldri med sikkerhet når den dukker opp. Nå møter den motstand!

Perlesnormanet har skapt skader og massedød i flere oppdrettsanlegg særlig de to siste to årene. Nå samler forskningsmiljøene og oppdrettsnæringen krefter og får 35 millioner i FHF støtte til prosjektet JellySafe.

Gjennom JellySafe skal prosjektteamet identifisere tiltak for å unngå at fisken skades av perlesnormanet. FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering har bevilget 35 millioner kroner til arbeidet som samler et landslag av spisskompetanse. Prosjektleder er Havforskningsinstituttet og partnere er SINTEF Ocean, Akvaplan-niva, NIVA, Patogen, NCE Aquaculture, Universitetet i Bergen og Åkerblå. I prosjektet skal teamet både undersøke perlesnormanetens biologi og hvordan giften dens fungerer, og hvordan man best går frem for å redusere skader på fisken hvis maneten er til stede i vannmiljøet.

- Dette prosjektet er viktig og for oss på Akvaplan-niva er det motiverende at vi får bruke vår brede marine kompetanse som ekspertise på marint planton og da spesielt såkalte gelatinøse dyreplankton, som maneter, samt vår kompetanse på miljø-DNA/e-DNA, uttaler Dr. Sanna Majaneva, forsker ved Akvaplan-niva. Hun er leder for arbeidspakke 2 i prosjektet hvor det skal utvikles et verktøy og metoder for å etablere et tidlig varslingssystem for maneter med spesielt fokus på perlesnormanet, på latin Apolemia uvaria.


Perlesnormaneten har et fascinerende utseende ,men den er altså ikke naturlig tilhørende i norske farvann og sterkt uønsket i områder med fiskeoppdrett (Foto: Erling Svensen/Akvaplan-niva).

- Oppdrettsnæringen selv sitter på verdifull erfaring og tanker om gode tiltak framover. De beste resultatene får vi derfor med tett og løpende dialog, sier Ann Cecilie Hilling, innovasjonsleder i NCE Aquaculture.

Jellysafe etablerer dialoggruppe med næringsaktører som fikk dyrekjøpt erfaring med maneten i 2023, blant annet Nordlaks, Cermaq, Bremnes Seashore, SalMar, Grieg, Lerøy med flere.

- Perlesnormaneter har vært et økende problem de siste årene og for vår del har manetene forårsaket dødelighet på enkelte lokaliteter. Det er veldig positivt at FHF prioriterer forskningsmidler til å løse disse utfordringene. Å forstå manetens biologi er avgjørende for å kunne sette i verk forebyggende tiltak, sier Remi Mathisen, Nordlaks.

Det er planlagt at arbeidet skal samles i en beste praksis som hele næringen kan dra nytte av ved angrep fra perlesnormaneten. Prosjektet starter nå og skal vare til slutten av 2026. (Se FHF utlysningen: https://www.fhf.no/utlysninger...).

Pressemelding fra Havforskningsinstituttet: https://www.hi.no/hi/nyheter/2...