Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Kongekrabbens vandring - fra øst til vest i nord

Foto: Jenny Jensen, Akvaplan-niva

Kongekrabbens vandring - fra øst til vest i nord

Foto: Jenny Jensen, Akvaplan-niva

3 June 2019 press release

Akvaplan-niva har vært forskningsansvarlig et prosjekt på fangstutvikling og geografisk spredning i kongekrabbefiske. Prosjektet har fokusert på perioden siden oppstart av kongekrabbefiske i 2000 til og med 2018.

De første årene var det meste av kongekrabbefisket konsentrert rundt Varangerfjorden i Finnmark. Etter som krabbenes utbredelsesområde økte vestover beveget fisket seg også mot vest. Fra 2008 ble det definert et avgrenset område for kvoteregulert kongekrabbefiske, og områdene utenfor ble gjort fritt tilgjengelig for fiske. Dette ble gjort for å hindre videre spredning av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område, og for at det skulle etableres et langsiktig og levedyktig fiskeri innenfor kvoteområdet. Fangstdata fra Fiskeridirektoratet og Norges Råfisklag indikerer at kongekrabbebestanden nå har etablert seg i kystområdene både utenfor Vest Finnmark og Troms.

Det treårige prosjektet Optimal kongekrabbefangst (KONGEFANGST) startet 1. april 2016, og er et samarbeidsprosjekt mellom de tre kystfiskerederiene Nergårdfisk, Jari Kystfiske og T. Hansen Kystfiske, og forskningsinstitusjonen Akvaplan-niva (FoU-partner). Prosjektansvarlig er Nergårdfisk AS ved daglig leder Ove Nergård, og Kåre Tormod Nilsen i K-To-9 AS er prosjektleder. Prosjektet er finansiert av Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD).

Hovedmålet med prosjektet har vært å bistå fiskerne i å finne og fiske kongekrabbe på en mer effektivt måte. I rapporten presenteres resultatene fra prosjektet i form av kart som illustrerer hvor og når det er best å fiske etter høykvalitets krabber. Målsettingen ved prosjektet har blitt oppfylt ved å identifiseres ulike parametre som styrer hvor krabbene oppholder seg til hvilken tid, og hva som påvirker kvaliteten på krabbene. Rapporten fra prosjektet (se under) presenterer hovedfunnene fra dette arbeidet.  

Kongekrabbens vandring Akvaplan-niva rapport nr 7805-2 (2019)