Norsk
This page is only available in Norwegian

Akvaplan-niva avslutter sitt eierskap i SALT

Denne gjengen er nå eiere i kunnskapsbedriften SALT (Foto: Brage J. Heill, SALT).

Akvaplan-niva avslutter sitt eierskap i SALT

Denne gjengen er nå eiere i kunnskapsbedriften SALT (Foto: Brage J. Heill, SALT).

28 February 2023 press release

Fra 1. mars vil de ansatte selv være med og eie kunnskapsbedriften SALT. Akvaplan-niva avslutter samtidig sitt deleierskap i SALT og overlater sin aksjepost til de ansatte. - Et riktig og viktig veivalg, sier daglig leder Kjersti E. Tønnessen Busch, som gleder seg til å videreutvikle bedriften fremover sammen med de ansatte.

Fra oppstarten i 2010 har SALT med hovedkontor på kaikanten i Svolvær, vokst til å bli et av landets fremste fagmiljøer innen bl.a marin forsøpling. Kunnskapsbedriften har i dag 22 høyt kvalifiserte ansatte fordelt på ni kontorsteder – fra Båtsfjord i nord til Arendal i sør, og arbeider innenfor fagområdene: Marin forsøpling, marin forvaltning og framtidsretta kystsamfunn.

Med et mål om å skape arbeidsplasser langs kysten, har SALT vist at moderne kunnskapsbedrifter kan samhandle og fungere effektivt på tvers av geografi og jobbe like godt fra distriktene som de store byene. Bedriften tar nå enda et steg videre når den fra 1. mars innfører ansatteierskap. Samtidig overlater Akvaplan-niva, som har vært med på eiersiden siden starten, sin aksjepost til de ansatte. SALT blir med det heleid av gründerne og de ansatte.

- SALT som bedrift er helt avhengige av de ansattes innsats og engasjement og bedriften utvikles av og med de ansatte. Derfor synes vi det er riktig at bedriften eies av medarbeiderne i SALT. Vi tror også at ansatteierskap er en framtidsretta eiermodell som vil styrke bedriften, sier daglig leder Kjersti Eline Tønnessen Busch.

- De ansatte er positive til denne overgangen og ser frem til å ta større ansvar over egen bedrift, og med det få en mer delaktig rolle i utviklingen av SALT, forteller tillitsvalgt Sverre Helmersen Håpnes.

Tretten er gått siden de to gründerne Kjersti Eline Tønnessen Busch, og Kriss Rokkan Iversen innså at de måtte etablere sine egne arbeidsplasser for å få brukt sin doktorgradskompetanse i Lofoten. Den marine kompetansebedriften Salt Lofoten AS (SALT) så dagens lys. Daglig leder Tønnessen Busch gleder seg nå til å utvikle bedriften videre sammen med de ansatte som medeiere.

- Samtidig vil jeg takke Akvaplan-niva som har vært en viktig støttespiller for oss helt fra den spede begynnelsen og fram til i dag. Og ikke minst Salve Dahle som har vært vårt styremedlem gjennom alle disse årene. Hans kunnskap, nettverk og erfaring har vært avgjørende for at SALT i dag er en solid bedrift som kan stå på egne ben, fastlår Tønnessen Busch.

- Akvaplan-niva gratulerer SALT med en flott utvikling siden Kjersti og Kriss tok spranget inn i det ukjente i 2010. Over 13 år har det blitt mer enn 20 spennende arbeidsplasser i SALT. Det står det respekt av. Vi støtter fullt opp om strategien der de ansatte inviteres inn på eiersiden, og finner det naturlig å overlate den fulle styringen til bedriften selv. Akvaplan-niva er stolt over det SALT har fått til og ønsker lykke til videre, uttaler Salve Dahle, på vegne av Akvaplan-niva.

Kontaktinformasjon:

Daglig leder Kjersti Eline Tønnessen Busch, tlf. 971 33 501, kjersti@salt.nu

Tillitsvalgt Sverre Helmersen Håpnes, tlf. 416 34 924, sverre@salt.nu

Merete Kristiansen
Managing Director
Management
Tromsø