Norsk
This page is only available in Norwegian

Anu Fredrikson ny direktør for Arctic Frontiers

Anu Fredrikson, ny direktør for Arctic Frontiers

Anu Fredrikson ny direktør for Arctic Frontiers

Anu Fredrikson, ny direktør for Arctic Frontiers

2 June 2020 press release

Arctic Frontiers har utviklet seg til en svært viktig plattform for tematikken bærekraftig verdiskaping i Arktis. Vi er nå glade for å kunne melde ansettelse av Anu Fredrikson som ny direktør for Arctic Frontiers. "Fredrikson har bred erfaring fra arbeide med arktiske tema og med henne får vi en meget kvalifisert leder for Arctic Frontiers. Vi er svært fornøyde med å ha henne om bord som kaptein for vårt flaggskip Arctic Frontiers", sier administrerende direktør i Akvaplan-niva Merete Kristiansen.

Dette tiltredes av Salve Dahle, som initierte Arctic Frontiers for mer enn 15 år siden og som i hele perioden har vært styreleder for organisasjonen. "Jeg er veldig fornøyd med at Anu nå tar over rorpinnen i Arctic Frontiers ", sier han.

Anu Fredrikson kommer til Arctic Frontiers fra en stilling som direktør for Arctic Economic Council (AEC), en uavhengig næringsorganisasjon som organiserer næringsaktiviteter og som arbeider for en ansvarlig økonomisk utvikling i Arktis.

Fredrikson er godt kjent med Arctic Frontiers og hun uttaler: "I og med at jeg har arbeidet med arktiske spørsmål i et tiår, så har jeg kunnet observere utviklingen av Arctic Frontiers. Jeg er svært imponert over arbeidet som er lagt ned av tidligere direktører, Arctic Frontiers teamet og partnere. Jeg ser veldig frem til å bygge på organisasjonens sterke fundament og til å samarbeide med Arctic Frontiers partnerne og de mange vennene av organisasjonen.

Før hun startet i stillingen ved AEC i 2016 så arbeidet Fredrikson som politisk rådgiver med ansvar for Arktiske tema ved den finske ambassaden i Oslo. I tillegg til Arktisk politikk og handel så var hennes arbeidsfelt knyttet til utenriks- og sikkerhetspolitikk, spørsmål knyttet til energi og økonomisk utvikling samt klimapolitikk.

Fredrikson er opprinnelig fra Oulu Finland. Hun har en mastergrad i International Relations fra Universitetet i Tampere Finland og et Certificat d’Etudes Politiques fra Institut d’Etudes Politiques de Lille i Frankrike. Hun har også studert i USA og Norge.

Fredrikson starter i stillingen i Arctic Frontiers i oktober 2020 og forteller at hun gleder seg til å komme i gang. "Arctic Frontiers har et imponerende nettverk av partnere som representerer en bred erfaring og ekspertise i arktiske spørsmål. Jeg er begeistret over at jeg nå skal få muligheten til å samarbeide med dette nettverket i arbeidet med å styrke organisasjonen samt møte de utfordringene som vi nå står overfor i forbindelse med Covid-19. Også med tanke på klimaendringene i nord så vil Arctic Frontiers med sin samlende styrke fortsette å være en viktig plattform i arbeidet med en ansvarlig utvikling i Arktis," sier Fredrikson.

*****

Arctic Frontiers har siden 2006 samlet eksperter fra forskning, forvaltning, politikk og næringsliv for å diskutere en ansvarlig og bærekraftig utvikling i Arktis. Hovedkonferansen arrangeres årlig i Tromsø. Gjennom ulike aktiviteter som organisasjonen, sammen med dedikerte og engasjerte partnere, arrangerer imellom konferansene så bidrar Arctic Frontiers til å sette dagsorden for diskusjoner om et Arktis i endring.

Hovedformålet med Arctic Frontiers er dialog mellom forskningsmiljøer, forvaltning og næringsutvikling. Akvaplan-niva har siden starten av Akvaplan-niva vært leder for Arctic Frontiers sekretariatet. I 2020 vil Arctic Frontiers bli skilt ut som et datterselskap eid av Akvaplan-niva.

Neste Arctic Frontiers konferanse arrangeres i Tromsø 1.- 4. februar 2021. 

Merete Kristiansen
Managing Director
Management
Tromsø