Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

​Ut av Posen – en guide til reduksjon i plastemballasje i Arktis

​Ut av Posen – en guide til reduksjon i plastemballasje i Arktis

22 January 2019 news

Vi blir i økende grad klar over problemer knyttet til plastforurensning, ikke kun langt borte i virvler på verdenshavene, men på våre egne strender og rekreasjonsområder. Det er som resultat av dette et økende fokus på reduksjon av plastavfall, både globalt og lokalt. Dette inkluderer livsstilstips for å redusere vår plastbruk, utviklingen av plastikk spisende enzym og teknologi som eksempelvis «the Ocean Cleanup». Tromsø og Bodø kommune har også tatt initiativ for å forbedre avfallshåndtering og redusere plastbruk. Målsettingen til begge kommunene er på linje med nye EU reguleringer relatert til emballering og emballeringsavfall. Dette inkluderer også et reduksjon i avfall ved å minimere mengden plast-emballasje.

Kathy Dunlop (Akvaplan-niva og Holt Læringstun) og Melissa Brandner (Nord Universitet) har samarbeidet om utvikling av en emballasje-guide for Tromsø og Bodø. Dette «Ut av posen» prosjektet har et spesielt fokus på plast-emballasje. Kathy og Melissa har begge vært opptatt av å redusere plast-søppel i egen husholdning og de begynte som følge av dette å samle informasjon om emballasjebruk i butikker i Bodø og Tromsø. De innså raskt at også andre var interesserte i denne informasjonen. Som et resultat av dette gjennomførte de en mer systematisk innhenting av informasjon om emballering av frukt og grønnsaker i alle de store supermarkedkjedene (Kiwi, Joker, Rema 1000, Eurospar, Coop Extra, Obs og Prix) i Tromsø og Bodø den 9. august 2018. De fant at grønnsaker var pakket inn i plast oftere enn frukt i begge byer (gjennomsnittlig: grønnsaker 73,5 %, frukt 42,5 %). Prosjektet undersøkte også emballering av de ti mest solgte varene i dagligvarekjedene. De fant at epler, meloner og bananer som regel ikke var pakket inn i plast, mens bær nesten alltid var innpakket i plast. Blant grønnsakene var poteter og sopp i minst grad pakket inn i plast, mens salat, paprika og gulrøtter nesten alltid var pakket inn i plast. Et positivt funn i både Tromsø og Bodø var at alle topp ti grønnsaker kunne kjøpes uten emballasje i en eller flere av butikkene.

Mange dagligvarekjeder leter etter metoder for å redusere avfallsmengde samt ressursbruk og miljøbelastning fra produksjon av emballasje samtidig de ivaretar holdbarheten til frukt og grønt (unngår matsvinn). «Ut av Posen» guiden vil hjelpe dagligvarebransjen i deres overvåking av emballasjebruk og identifisere områder hvor denne kan reduseres. I tillegg vil guiden kunne fungere som et forum hvor forbrukere kan dele ideer emballasje-reduksjon ved at man deler informasjon om alternativer til emballerte produkter.

«Ut av Posen» prosjektet jobber med å utvikle en mobil-app og en online guide med all informasjonen som er samlet inn i Tromsø og Bodø. Målet med dette er å hjelpe forbrukerne til å foreta mer bevisste valg for å redusere emballering ved kjøp av frukt og grønnsaker. Dette vil ikke bare redusere deres eget avfall i husholdningene men også bidra til reduksjoner i karbonutslipp og miljøforurensning.