Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Sommer og sol og høytid for feltarbeid - datainnsamling på prosjekt om økosystemers tilpassing til miljøendring

Sommer og sol og høytid for feltarbeid - datainnsamling på prosjekt om økosystemers tilpassing til miljøendring

7 June 2016 news

PEACE prosjektet (Pollution and ecosystem adaptation to changes in the environment) er i full sving med datainnsamling. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd med totalt 9 millioner kroner. Prosjektperiode: 2015-2019. Prosjektleder: Luca Nizzetto, NIVA og assisterende prosjektleder er Eva Leu fra Akvaplan-niva. Nå er feltarbeidet i gang med omfattende eksperimenter i tre forskjellige innsjøer i Sør-Norge.

Mer om prosjektet i vedlegg. 

Foto: Luca Nizzetto (NIVA) og Eva Leu (Akvaplan-niva) i felt.

Sommer og sol og høytid for feltarbeid - datainnsamling på prosjekt om økosystemers tilpassing til miljøendring
PEACE prosjektet (Pollution and ecosystem adaptation to changes in the environment) er i full sving med datainnsamling. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd med totalt 9 millioner kroner. Prosjektperiode: 2015-2019. Prosjektleder: Luca Nizzetto, NIVA og assisterende prosjektleder er Eva Leu fra Akvaplan-niva.
  • Senior Scientist