Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Pod og panel om sjødeponi

Stein Vidar Loftås og Guttorm Christensen i studio under opptak av podcast. (Foto: Audhild Dahlstrøm/SpareBank 1 Nord-Norge)

Pod og panel om sjødeponi

Stein Vidar Loftås og Guttorm Christensen i studio under opptak av podcast. (Foto: Audhild Dahlstrøm/SpareBank 1 Nord-Norge)

30 May 2019 news

Akvaplan-niva har i en årrekke forsket på miljøkonsekvenser av norsk mineralnæring, på land og i sjø. Studiene har vært gjennomført før, under og etter etablering av gruver. Denne uken deltok Guttorm Christensen fra Akvaplan-niva i en paneldebatt om sjødeponi i Finnmark samt at han bidro til en podcast om effekter av mineralnæring. Temadagen og paneldebatten var arrangert av Vest-Finnmark Regionråd og podcasten er en del av Konjunkturbarometer for Nord-Norge som produseres av SpareBank 1 Nord-Norge. I podcasten svarer Guttorm Christensen på følgende spørsmål: 

Hvorfor møter mineralnæringen så stor motstand i Norge?

Hva er mineraler og hvorfor er kobberet fra Nussir og Ulveryggen så attraktivt for mineralnæringen?

Hvilke erfaringer har vi med sjødeponi i Norge?

Hva ser forskere etter når de skal vurdere miljøeffekter av et sjødeponi?

Hvorfor er det miljømessigst gunstigst med sjødeponi og ikke landdeponi i Repparfjorden?

Hvilke miljøeffekter ser man typisk fra et sjødeponi?

Hvordan skal avgangsmassene fra en eventuell gruvedrift ved Repparafjorden deponeres i sjøen?

Er kjemikaliene som anvendes for å binde finmalte avgangsmasser som deponeres i sjødeponi farlige?

Vil et sjødeponi ha negativ effekt på bunndyr, torsk, laks, sjøørret og sjørøye i Repparfjorden?

Link til podcasten samt program og deltakerliste for Temadag Mineralnæring finnes nedenfor. 

Program Temadag Mineralnæring i Finnmark
Deltakere Temadag Mineralnæring i Finnmark