Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Ny lyttepost i nord: akustikk stipendiat på GLIDER prosjektet

Muriel Dunn, nr 2 fra venstre, på ekkolodd kurs ombord på G. O. Sars (Foto: Christine Fagerbakke/Havforskingsinstituttet)

Ny lyttepost i nord: akustikk stipendiat på GLIDER prosjektet

Muriel Dunn, nr 2 fra venstre, på ekkolodd kurs ombord på G. O. Sars (Foto: Christine Fagerbakke/Havforskingsinstituttet)

21 January 2020 news

Vi ønsker velkommen til Muriel Dunn som er ansatt som PhD stipendiat på GLIDER-prosjektet. Hun skal studere hvordan man med akustiske metoder kan skille mellom ulike dyreplankton og juvenil fisk og på en effektiv måte kunne analysere store mengder akustiske data. Arbeidet er spesielt innrettet mot å ta i bruk glidere som er utstyrt med vitenskapelige bredbåndsekkolodd (Kongsberg Maritime Simrad EK80) og andre sensorer for å analysere økosystemet. Gliderne er ubemannede havgående farkoster uten motor, noe som innebærer at de er helt stille samt uten påvirkning av miljøet.

Muriel har en bachelor i fysikk fra University of British Columbia (UBC). Hun forteller at hun tidlig fattet interesser for fluidmekanikk og at hun derfor besluttet å kombinere fysikk og oseanografi i sine studier. Etter UBC arbeidet hun som "At-Sea Fisheries Observer" på en tråler på vestkysten av Canada samt som forsker i oseanografi ved RBR Ltd. i Ottawa (produsent av sensorer for havovervåking). Muriel sier at hun gjennom disse jobbene ble nysgjerrig på akustikk, blant annet fordi det er et effektivt verktøy i oseanografi samtidig som det involverer kompleks fysikk.

Hun startet sin master i fysisk oseanografi (Ocean Acoustics) ved Memorial University of Newfoundland i 2017 under veiledning av Dr. Len Zedel. Her arbeidet hun med deteksjon av fisk ved bruk av akustiske Doppler strømprofilmålere. I 2019 fikk hun muligheten til å starte på en PhD ved Fisheries and Marine Institute in Newfoundland på Akvaplan-niva prosjektet GLIDER, under veiledning av Dr. Maxime Geoffroy og Dr. Geir Pedersen (Havforskningsinstituttet) som er tilknyttet GLIDER prosjektet. Hun skal arbeide fra Akvaplan-niva sitt hovedkontor i Tromsø ut PhD perioden og forteller at hun tenker at Norge er en "perfect fit" siden hun elsker både strikking og skigåing. Vi håper at hun blir å trives i Norge og hos oss på Akvaplan-niva.

ENGLISH PRESENTATION: 

During my bachelor’s at the University of British Columbia in physics, I was very interested in fluid mechanics and decided to change to a combined major in physics and oceanography. After my bachelors, I worked as an At-Sea Fisheries Observer on trawling fishing vessels off the west coast of Canada and as an Oceanographer Researcher at RBR Ltd. in Ottawa.

While working these jobs, ocean acoustics piqued curiosity because it can be used as a powerful tool in oceanography but also involves complex physics. In 2017, I started my Master’s in Physical Oceanography (Ocean Acoustics) at Memorial University of Newfoundland with Dr. Len Zedel. I work on detecting fishing using Doppler sonars in a tidal channel targeted for tidal energy extraction.

As the end of my master’s approach, I looked for a PhD opportunity where I could work with biologists to apply my knowledge of acoustics to a new field. In 2019, I started a PhD at the Fisheries and Marine Institute in Newfoundland in collaboration with Akvaplan-niva with Dr. Maxime Geoffroy and Dr. Geir Pedersen (IMR). I will be working at Akvaplan-niva for the rest of my PhD program. Also, I am told Norway will be a natural fit for me because I love to knit and ski.

  • prior employee