Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Når rognkjeks rømmer fra oppdrettsmerder

Albert Imsland, Akvaplan-niva

Når rognkjeks rømmer fra oppdrettsmerder

Albert Imsland, Akvaplan-niva

8 March 2018 news

I et forskningsprosjekt i regi av Akvaplan-niva og NIBIO har man undersøkt om det vil gi uheldig genetisk påvirkning dersom en villfanget rognkjeks rømmer fra en merd langt unna fangststedet. Prosjektet beskrives i en artikkel i Norsk Fiskeoppdrett og på ikyst.no. Prosjektleder hos Akvaplan-niva er Albert Imsland.  

- Med det utstrakte bruket av rognkjeks, estimert 30 millioner yngel produsert i fjor, og forflytting mellom landsdeler er det svært viktig i et føre-var-perspektiv at vi kjenner til den grunnleggende populasjonsgenetiske sammensetningen av rognkjeks, forklarer Albert Imsland ved Akvaplan-niva.

Når rognkjeks rømmer fra oppdrettsmerder
I et forskningsprosjekt i regi av Akvaplan-niva og NIBIO har man undersøkt om det vil gi uheldig genetisk påvirkning dersom en villfanget rognkjeks rømmer fra en merd langt unna fangststedet. Prosjektet beskrives i en artikkel i Norsk Fiskeoppdrett og på ikyst.no. Prosjektleder hos Akvaplan-niva er Albert Imsland.