Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Marine recycling cluster - mot global forsøpling

Foto: Frans Josefs Land 2017 (C_Ilya_Timin)

Marine recycling cluster - mot global forsøpling

Foto: Frans Josefs Land 2017 (C_Ilya_Timin)

3 June 2020 news

Akvaplan-niva AS er medlem i bedriftsklyngen Marine Recycling Cluster (MRC) som i januar i år ble tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters som finansieres av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Klyngen, som har tatt mål av seg til å bli Norges teknologiske spydspiss i kampen mot global marin forsøpling, har gjort kartlegging til ett av sine hovedverktøy i et konsept som kalles Marine Clean-up Toolbox. Konseptet er blitt presentert for myndigheter i Indonesia og Thailand, og har vakt stor interesse. 

Akvaplan-nivas bidrar til klyngen er særlig innen tre områder. Bruk av hydrodynamisk modellering for sporing av kilder og driftsmønstre for plast og annen marin forsøpling, bruk av sensorer på glidere (havdroner) for detektering og kartlegging av makro- og mikroplast, og kombinering av høg-oppløsning satellitt og drone bilder med kunstig intelligens for kartlegging av plast på strender.

I en artikkel i Aftenposten bilag skriver klyngeleder Børge E. Bentesen følgende om Akvaplan-niva sitt bidrag: En sentral aktør i gruppen er Akvaplan-niva AS. De er verdensledende på analyser av havstrømmer, og benytter hydrodynamiske modeller for å kartlegge drift av plast og ande partikler med vannmassene. Selskapet opererer også marine glidere (droner uten motor) med en rekke sensorer for observasjoner av havmiljøet.

Last ned eller se link til artikkelen under.

Artikkel Fremtidens Havrom