Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Ledig stilling - rådgiver akvakultur Vesterålen (AVSLUTTET)

Akvaplan-niva's feltbåt MS Louise ute på oppdrag

Ledig stilling - rådgiver akvakultur Vesterålen (AVSLUTTET)

Akvaplan-niva's feltbåt MS Louise ute på oppdrag

20 December 2021 news

Har du lyst å være med oss å videreutvikle en spennende og innovativ FoU bedrift som jobber med miljø og bærekraft? Vårt team er involvert i en rekke næringsrelevante forskningsprosjekter, i tett samarbeid med aktører i norsk havbruksindustri, for å bidra til videreutvikling av en bærekraftig havbruksnæring. Vi jobber både nasjonalt og internasjonalt på viktige områder som produksjonsoptimalisering, fiskevelferd, miljøbetingelser i åpne/lukkede systemer, lakselus, rensefisk og utvikling av nye arter i oppdrett. Vesterålen er et sentralt og betydningsfullt område for våre tjenester innenfor havbruksnæringen. Vi ønsker å styrke vår tilstedeværelse og søker derfor en dyktig medarbeider til vår nye lokasjon som vil etableres sentralt i Vesterålen, med tilknytning til vårt regionskontor i Bodø. Vi ser etter en person med god kjennskap til næringen og som er tillitsskapende i relasjon med kunder.

Arbeidsoppgaver

 • Kundeoppfølging og rådgivningstjenester
 • Miljøundersøkelser iht gjeldende standarder
 • Feltundersøkelser på sjø
 • Rapportering
 • Må påregne mye reisevirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad, gjerne innen havbruk, marinbiologi eller akvateknikk. Lang og relevant erfaring kan kompansere for utdanningskravet
 • Relevant arbeidserfaring innen akvakultur eller fra maritime næringer
 • Bekvem med å jobbe på havet
 • Gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig
 • Erfaring med kundeoppfølging
 • Må ha sertifikat klasse B

Personlige egenskaper

 • Tillitsvekkende og løsningsorientert overfor våre kunder og samarbeidspartnere
 • God gjennomføringsevne
 • Selvstendig, ryddig og strukturert
 • Mulighetsorientert

Vi tilbyr

 • Jobb i et utviklingsorientert, fleksibelt og ekspanderende selskap
 • Teamarbeid med dyktige kollegaer i et internasjonalt forsknings- og rådgivningsmiljø
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). NIVA-gruppen består av stiftelsen NIVA, og de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile og NIVA China Ltd med over 400 ansatte og sterke fagmiljø. Akvaplan-niva har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og kontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Ski, Bergen og Reykjavik. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca 2 mil fra Tromsø sentrum.

Vi tilbyr praktiske og kostnadseffektive rådgivningstjenester for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer. Forskning er en meget viktig del av vår virksomhet og våre forskere har kompetanse innen biologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og oseanografi. Våre viktigste kundegrupper er havbruksnæringen, energi-sektoren og ulike forskningsfond. Akvaplan-niva er ISO 9001 sertifisert og driver egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder. Vi er også sekretariat for den årlige nordområdekonferansen Arctic Frontiers i Tromsø.