Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Ledig stilling - rådgiver akvakultur Bodø (AVSLUTTET)

Prøvetaking med vår feltbåt MS Louise

Ledig stilling - rådgiver akvakultur Bodø (AVSLUTTET)

Prøvetaking med vår feltbåt MS Louise

20 December 2021 news

Har du lyst å være med oss å videreutvikle en spennende og innovativ FoU bedrift som jobber med miljø og bærekraft? Vårt team er involvert i en rekke næringsrelevante forskningsprosjekter, i tett samarbeid med aktører i norsk havbruksindustri, for å bidra til videreutvikling av en bærekraftig havbruksnæring. Vi jobber både nasjonalt og internasjonalt på viktige områder som produksjonsoptimalisering, fiskevelferd, miljøbetingelser i åpne/lukkede systemer, lakselus, rensefisk og utvikling av nye arter i oppdrett. Vi har økende oppdragsmengde og trenger å styrke vår virksomhet med flere dyktige medarbeidere. Ved vårt regionskontor i Bodø vil vi utvide teamet med en ny kollega som skal levere havsjømodelleringer og feltundersøkelser til havbruksnæringen. Vi ser etter deg som motiveres av teamarbeid og ønsker karrieremuligheter innenfor blå næring i nord.

Arbeidsoppgaver
 • Miljøundersøkelser, tekniske tjenester og rapportering
 • Kundeoppfølging og rådgivningstjenester
 • Feltundersøkelser på sjø
 • Modellering og beregning av bølger og strøm
 • Må påregne mye reisevirksomhet
Kvalifikasjoner
 • Mastergrad, gjerne innen ingeniørfag, havbruk, marinbiologi eller akvateknikk
 • Fordel med relevant arbeidserfaring innen akvakultur eller fra maritime næringer
 • Bekvem med å jobbe på havet
 • Gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig
 • Må ha sertifikat klasse B
Personlige egenskaper
 • Ryddig og strukturert
 • God gjennomføringsevne
 • Lagspiller
 • Mulighetsorientert
Vi tilbyr
 • Jobb i et utviklingsorientert, fleksibelt og ekspanderende selskap
 • Teamarbeid med dyktige kollegaer i et internasjonalt forsknings- og rådgivningsmiljø
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). NIVA-gruppen består av stiftelsen NIVA, og de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile og NIVA China Ltd med over 400 ansatte og sterke fagmiljø. Akvaplan-niva har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og kontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Ski, Bergen og Reykjavik. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca 2 mil fra Tromsø sentrum.

Vi tilbyr praktiske og kostnadseffektive rådgivningstjenester for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer. Forskning er en meget viktig del av vår virksomhet og våre forskere har kompetanse innen biologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og oseanografi. Våre viktigste kundegrupper er havbruksnæringen, energi-sektoren og ulike forskningsfond. Akvaplan-niva er ISO 9001 sertifisert og driver egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder. Vi er også sekretariat for den årlige nordområdekonferansen Arctic Frontiers i Tromsø.